Hem

"Arkitektur som stöd för människan"

Reportage i arkitekturtidskriften RUM #2 2011

"Ljust och lätt att hitta"

Reportage i Östgöta Correspondenten

16 september 2010

"Arkitektens egen sommaridyll"

Reportage i Östgöta Correspondenten

7 oktober 2016

Villa i Rimforsa, inflyttad 2019

Arkitektkontoret COLLSTE Arkitektur&Funktion strävar efter en enkel, logisk och vacker planlösning där klarhet i form skapas med utgångspunkt i platsens förutsättningar, beställarens önskemål, människans behov och byggnadsteknik.  


I designdialog med beställaren får platsen och naturen vägleda oss vidare in i ett samarbete. Varje projekt har sina unika förutsättningar, och estetik och funktion måste samspela. Beställarens önskemål leder vidare till en fortsatt bearbetning av form, funktion och arkitektur. I varje arbete vill vi lyfta projektets specifika känsla och idé och uttrycka den i arkitekturen.


Ambitionen är arkitektur med omsorg om ljusföring och val av material. Arbetet präglas av ett helhetstänkande med stadsgestaltning, hållbarhet och ekonomi som ledord. 


Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.