ÄLDREBOENDESPECIALIST

ÄLDREBOENDESPECIALIST

CHRISTINA NILSSON COLLSTE


Som äldreboendespecialist har jag lång erfarenhet av planering och projektering av vård- och omsorgsboenden. Jag skriver program för kommuner för Vård- och omsorgsboenden, med designdialog som verktyg. Jag granskar även program och planer. Föreläser om framtidens boende för äldre.    • Program för Vård- och omsorgsboenden


Stor erfarenhet av att som projektledare översätta verksamhetens behov till program för projektering och byggande. 

Arbetet sker i samarbete med verksamhetsansvariga för omsorgen och fastighet. Erfarenhet från bl a Ekerö kommun, Boxholms, Lekebergs och Askersunds kommuner.  • Föreläsningar om hur framtidens vård- och omsorgsboende bör utformas för att stimulera boende, personal och besökande.


Arkitekturen kan stödja vården och skapa förutsättningar för en mer hälsoinriktad omsorg. Den fysiska utformningen av moderna vård och omsorgsboenden bör utgå från behov hos boende, så att de trivs, känner sig trygga och får en stimulerande vardag och från arbetsorganisationen, behoven hos personalen, så att deras arbete underlättas och är stimulerande och kan utrustas med modern välfärdsteknik. Boendets utformning bör också vara inbjudande för anhöriga och vänner att komma på besök. Om planlösningen utformas utifrån dessa behov kan vård- och omsorgsboenden bli mer kostnadseffektiva.

 


Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.