Bankekind

Rött i rött i Bankekind


På en mindre åsrygg i en dalgång ligger ett hus placerat parallellt med åsryggen. Placeringen är väl studerad, fönstren i allrummet riktar sig mot sjöns vattenyta. De befintliga berghällarna i tre väderstreck har fått vara kvar. Här på platsen låg tidigare en sommarstuga som var betydligt mindre.


Husets form och färg samspelar med de traditionella hus som finns i landskapet men på ett modernt sätt. Faluröd fasad och röda fönster, rött i rött. Bandtäckt plåt på taket. De lägre delarna har eget takfall, vilket samspelar med hällarna intill.

 

Planlösningen gör att man rör sig längs med åsryggen. Rummen som vetter mot sjön och det stora landskapet i dalen har en förhöjd volym och takhöjd. Matrummet har ett inverterat burspråk mot den vackra hällen och uteplatsen i väster. Köksdelen ligger i en egen volym med låg takhöjd, invid matrummet, med en utsikt likt en tavla mot ladan och brynet utanför.

En tappa upp ligger Ateljén med utsikt och ljus åt tre håll. 


Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.