Bostället

Projekt Bostället


Nordväst om Linköping ligger Boställets Vedungsbageri i en stor lada. Med den stora ladans vackra bärande konstruktion som utgångspunkt har vi ritat en vinterträdgård , även den med synlig bärande konstruktion och hög volym. 


Uppgiften var att anpassa de befintliga lokalerna till verksamhetens utökade behov och rum för att utvidga verksamheten. Vår planlösning och form vill vända caféet mot det slående vackra, öppna och platta landskapet, men samtidigt och skapa en väderskyddad uteplats. Här är vinden nästan alltid västlig.


Utbyggnaden kan bli ett modernt tillskott som utgår från ladans karaktär. Ny slät faluröd fasad, likt den befintliga ladan, men med röda fönster. Slät vit panel inne mot rummet. Här kan det vara café men också musikaftnar och bröllopsfester. En första etapp är byggd, länken mellan den befintliga ladan och vinterträdgården.
Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.