HarvestadVilla i Harvestad


Med en vacker och enkel planlösning vänder sig de olika rummen antingen mot den fria naturen eller mot den egna trädgården. Planlösningen samspelar med de uterum och uteplatser bredvid som skapas på ett naturligt sätt. Uteplatser med olika karaktär, och i olika väderstreck.

Huset är beläget i kanten av en förort, i ett nybyggt villakvarter och med en vitsippebacke och lövträd alldeles inpå knuten. 

Vi har skapat en helhet av modern arkitektur med hus, trädgård, garage och uteplatser.

Med placeringen av huset skapas en trädgård framför huset mot väster, ett tun som ramas in av köksträdgården och åsnetrappan invid carporten.


Huset ligger högt placerat med vacker utsikt från balkongen. Balkongräcke av konstsmed Pablo von Eckardstein.


Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.