Rönnäs

Rönnäs vid Sommen


På en brant slänt ner mot sjön Sommen har huset försiktigt ställts på pelare. Ängsmarken löper runt och under huset. Det vilar på en konstruktion av fritt bärande limträbalkar från fasad till fasad på ett fåtal plintar. Husets bärande grundkonstruktion är vacker och väl synlig.

Mot sjön är fönstren många och stora och det gör ljuset överväldigande. 

Huset är långt och lågt mot vägen, och relativt slutet. Man gör entré på en entrébrygga. Det öppnar sig mot landskapet och Sommens vattenyta. Här har kök, matrum, allrum och entré samlats i ett, i samma volym och i samma rum. Köket har liggande fönster med utsikt mot den vilda ängen och vägen. 

Uteplatser finns i alla väderstreck och kan väljas beroende på vind och sol. Ett gästrum har placerats för sig, längst ut på däcket. Taket binder över och i mellanrummet skapas en skyddad uteplats med kvällssol. Längs långsidorna löper trädäck.


Slät träfasad i kulör grön umbra. Tak i grafitgrå bandtäckt takplåt. Vita aluminiumklädda fönster utvändigt, som är trälackade invändigt. Innergolv är framtaget av två ekar som tidigare växte på tomten. Balkongräcke av konstsmed Pablo von Eckardstein. Huset är platsbyggt. Byggnadsår 2013-14.
Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.