Roxen

På en holme i Roxen

 

Under några gamla ekars vida kronor kikar ett fritidshus försiktigt fram. Vi befinner oss på en holme i Roxen, i en småskalig naturbild. Huset är placerat på en höjdrygg och trappas ner mot tunet bakom. Husvolymerna är lätt förskjutna mot varandra för att skapa utblickar, och uterum för dagens olika soltimmar, och för att få vindskydd. På ön fanns tidigare en liten stuga.


Entré och sovrum vänder sig mot ett tun. Några trappsteg ovanför ligger allrum med kök i öppen planlösning. Det höga rummet har stora fönster mot väster. På rummets gavel står köksinredningen och här har man utsikt mot höga träd som står samlade i en ring. 


Vid tunet nere vid vattnet ligger en ny sjöbod i samma material. Tillsammans med träden ramar husen in tunet. De bildar en småskalig bebyggelsegrupp med vackert läge.

 

Huset är platsbyggt och material skjutsades på en för ändamålet inköpt pråm. Dovt gråmålad träfasad, vita fönster och bandtäckt grått tak. Byggnadsarean på huset är knappt 90 kvadratmeter.

 


Gustav Adolfsgatan 13, Linköping

c/o Pretty Local


Babordsgatan 23, Stockholm


christina@collsteark.se    0706 894578

Villor, fritidshus och Attefallshus

Utbyggnad och exteriör

Färgsättning

Äldreboendespecialist

© Copyright COLLSTE Arkitektur&Funktion 2019. All Rights Reserved.